Skip to content

 

ПРАВНИ НАПОМЕНИ

Сопственички права

Содржините на оваа интернет-страница се сопственост на ИТД Дистрибуција ДОО Скопје и истите се заштитени со авторски права, заштитни знаци и ознаки на услуги, патенти и други сопственички права. Не е дозволено копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибуирање или користење на податоците и информациите објавени на интернет-страницата, како и други изведби на содржините, без претходно писмено одобрение од Друштвото. Секој неовластен влез, нарушување, измена или злоупотреба на интернет-страницата на Друштвото и неговите содржини е казниво согласно Кривичниот законик на Република Северна Македонија.

Услови за користење

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување. ИТД Дистрибуција ДОО Скопје го задржува правото во секое време да изврши ревидирање, дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел обезбедување континуирано ажурирање на интернет-страницата. Секој што е заинтересиран за некој производ или услуга од ИТД Дистрибуција ДОО Скопје, претставени, односно објавени на оваа интернет-страница, може слободно да го контактира Друштвото за добивање понатамошни информации поврзани со условите и трошоците за соодветниот производ, односно услуга. Во случај на различни јазични верзии на информации објавени на интернет-страницата, преовладуваат информациите и податоците објавени на македонската верзија на интернет-страницата.

Исклучување од одговорност

ИТД Дистрибуција ДОО Скопје не презема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на податоците и информациите од интернетстраницата, како што се губење информација, штета на услуга, софтвер и слично. Поврзаните локации не се во надлежност ниту се под контрола на ИТД Дистрибуција ДОО Скопје и затоа Друштвото се иззема од одговорноста за содржините на која било поврзана локација или која било измена или ажурирање на истата. Вклучувањето на кој било линк/врска не повлекува и поддршка на таквите локации од страна на ИТД Дистрибуција ДОО Скопје.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you decline them, you may not be able to use all the functionalities of the site.